Phòng ăn tầng 1

22May

Có thể chứa được 200 khách